เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย

หลักสูตรครูโยคะ ปี 2560 โรงเรียนบางกอกโยคะ
เปิดรับสมัครแล้ว!!!


โทร. 02-6344200, 081-8268147, 099-2139998

มีทีมครูเก่งระดับแนวหน้า ทั้งครูไทยและครูต่างชาติ
สร้างคุณให้เป็นครูโยคะมืออาชีพ
รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ