เปิดรับสมัครแล้วครูโยคะสร้างอาชีพ

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
 

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

เรียนทุกวันพุธ,พฤหัสบดี
เริ่มวันที่ 11 มีนาคม 2558

ราคา 39,000.-

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

เรียนทุกวันจันทร์
เริ่มวันที่ 20 เมษายน 2558

ราคา 39,000.-

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

เรียนทุกวันเสาร์
เริ่มวันที่ 2 พฤษภาคม 2558

ราคา 39,000.-

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง
2 ภาษา

เรียนทุกวันจันทร์
เริ่มวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ราคา 49,000.-

หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง
(สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการฝึกโยคะ 4 ปีขึ้นไป)

เรียนทุกวันอาทิตย์
เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 2558

ราคา 25,000.-


เข้าสู่หน้าหลัก