เปิดรับสมัครแล้วครูโยคะสร้างอาชีพ

หลักสูตรครูโยคะ 2 ภาษา 200 ชั่วโมง

รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง
เรียนทุกวันจันทร์ - อังคาร
เริ่มวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ราคา 39,000.-


หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง
เรียนทุกวันอาทิตย์
เริ่มวันที่ 25 มกราคม 2558
ราคา 39,000.-
หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง
(สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการฝึกโยคะ 4 ปีขึ้นไป)
เรียนทุกวันอาทิตย์
เริ่มวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
ราคา 25,000.-
หลักสูตรโยคะ ระยะสั้น 2 วัน
เรียน เสาร์ - อาทิตย์
เรียนวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2557
ราคา 3,900.-
เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองหลักสูตรครูสอนโยคะโดยกระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่หน้าหลัก