เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย

หลักสูตรครูโยคะ ปี 2560 โรงเรียนบางกอกโยคะ
เปิดรับสมัครแล้ว!!!


โทร. 02-6344200, 081-8268147, 099-2139998

มีทีมครูเก่งระดับแนวหน้า ทั้งครูไทยและครูต่างชาติ
สร้างคุณให้เป็นครูโยคะมืออาชีพ
รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ


บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ

หลักสูตรครูโยคะ 2 ภาษา
(Billingual Teacher Training 200 Hour)
สอนโดยครูไทยและครูต่างชาติ
หลักสูตรยอดนิยมเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้รักอาชีพ
ครูโยคะและดาราดังในเมืองไทย

ติดอาวุธทางภาษา
เพิ่มโอกาสในการสอนโยคะ
และเป็นครูโยคะอย่างมืออาชีพ
เมื่อเรียนจบ สามารถสอนโยคะ
ให้ชาวต่างชาติได้

เปิดรับสมัครแล้ว
เรียนทุกวันอาทิตย์
เริ่ม 20 สิงหาคม 2560
ราคา 55,000 บาท