Advanced Yoga Teacher training 300- Hour
ครูทัศ
1 ใน 6 ครูผู้สอนหลักสูตรครูโยคะขั้นสูง 300 ชั่วโมง


จบหลักสูตร Rys 500 จาก Sivananda YogaVedanta Center ประเทศอินเดีย จบหลักสูตร Astanga Advance B จาก Mysor ประเทศอินเดีย
จบหลักสูตร Hatha Yoga Teacher จาก Rishikesh ประเทศอินเดีย


 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง
เรียนทุกวันพุธ - พฤหัส
เริ่มวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ราคา 39,000.-


หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง
(สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการฝึกโยคะ 4 ปีขึ้นไป)
เรียนทุกวันอาทิตย์
เริ่มวันที่ 19 ตุลาคม 2557
ราคา 25,000.-
หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง
(2 ภาษา อังกฤษ-ไทย)
เรียนทุกวันจันทร์
เริ่มวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ราคา 49,000.-

 

เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองหลักสูตรครูสอนโยคะโดยกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าสู่หน้าหลัก