โรงเรียนบางกอกโยคะ
รับรองมาตรฐานโดยกระทรวงศึกษาธิการ
สอนคุณภาพ จบแล้วสอนได้จริง มีงานรองรับ
 
 
 


หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง

(ต่อเนื่อง)
เรียนรอบแรกวันที่ 17 - 22 มิถุนายน 2557
เรียนรอบสองวันที่ 15 - 20 กรกฎาคม 2557

ราคา 29,000.-


หลักสูตรที่เรียน
ปรัญญาโยคะอินเดีย
กายวิภาคศาสตร์
สรีรวิทยา
ปราณายามะ
อาสนะโยคะ
- หฐ
- วินยาสะ
- Power yoga
- หยินโยคะ

- โยคะผู้สูงอายุ
-โยคะเด็ก
- โยคะสตรีมีครรภ์

 
 
 
 

 

รวมตำราเรียนและดีวีดีคู่มือครูโยคะ
   
 
เริ่มวันอาทิตย์ 4 พฤษภาคม 2557
ราคา 49,000.-

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง
รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
รอบพุธ - พฤหัสบดี เริ่ม 23 เมษายน 2557
วันจันทร์ - อังคาร เริ่ม 23 มิถุนายน 2557
วันเสาร์ เริ่ม 2 สิงหาคม 2557 (รับ 8 คน)
ราคา 39,000.-

   
ชม VTR โรงเรียนบางกอกโยคะ
 
 

เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองหลักสูตรครูสอนโยคะโดยกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าสู่หน้าหลัก