เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย
ได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจากสองสถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากลโลก
YogaAlliance USA และกระทรวงศึกษาธิการ


การันตีคุณภาพกว่า 19 ปี ผลิตครูผู้สอนโยคะ มาแล้วกว่า 3,000 คน
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตูดิโอโยคะกว่า 400 แห่งทั่วเมืองไทย

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ
เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะ ทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพ
ทำเนียบครูโยคะ
โรงเรียนบางกอกโยคะเพชรารัตน์ เจริญมิตร
(ครูหญิง)


ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงเรียนบางกอกโยคะ


อ.เอกอุไรรักษ์ บุญธนาศิลาโรจน์
(ครูเอก)


ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางกอกโยคะ
Master Mohit
(มาสเตอร์โมหิต)
ทัศนวรรณ
(ครูทัศ)
ดวงกร
(ครูแอ๊บ)
วริยา
(ครูแคลร์)
สุขุม
(ครูสุขุม)
ธงไชย
(ครูเบิร์ด)
 
สุเนตรา
(ครูตุ๊กตา)
ธนนท์
(ครูนนท์)
 


ทำเนียบครูโยคะ
ที่จบการศึกษาจาก...โรงเรียนบางกอกโยคะ


** ครูโยคะที่จบการศึกษา ปี 2006 - 2015

*** ครูโยคะที่จบการศึกษา ปี 2016

ITF SILOMPALACE 17 Fl.
ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500

E-mail : bangkok2ying@gmail.com

Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com

เรียนเป็น
ครูโยคะ
BANGKOK
YOGA
Workshop
ดีดี
แนะนำ
การเป็น
ครูโยคะ