เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย
ได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจากสองสถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากลโลก
YogaAlliance USA และกระทรวงศึกษาธิการ


การันตีคุณภาพกว่า 19 ปี ผลิตครูผู้สอนโยคะ มาแล้วกว่า 3,000 คน
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตูดิโอโยคะกว่า 400 แห่งทั่วเมืองไทย

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ
เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะ ทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพการฝึก โยคะ เพื่อสุขภ

าพกาย - จิต
เหมาะสำหรับ
หน่วยงาน บริษัทห้างร้าน
ที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพ บุคคลากรและลูกค้า
ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความก้าวไกล
และมั่นคงให้กับองค์กรวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ไม่เจ็บป่วยเป็นการนำมาซึ่งการลดอัตราการขาด ลา มาสาย
2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยใช้กิจกรรม
ออกกำลังกายยามว่างเป็นสื่อนำ ทำให้ได้ความสัมพันธ์อันดีและ
การประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเผยแพร่ขยายผลกิจกรรม เพื่อสุขภาพที่ได้ปฏิบัติในครั้งนี้
บอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิดซึ่งขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
องค์กร
4. เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดขึ้นเพื่อคืนกำไรแก่ลูกค้า ส่งผลดีใน
การเชื่อมสัมพันธ์และสร้างโอกาสในธุรกิจ


แนวประเด็นการฝึกในคลาสโยคะ ( 1.30 ชั่วโมง)
ภาคทฤษฎี
** (โรคภัยควรรู้) 5 นาที
ภาคปฏิบัติ
** ภาคปฏิบัติเริ่มต้น (วอร์มอัพ) 20 นาที
** ภาคปฏิบัติระยะกลาง (ท่าอาสนะต่าง ๆ ) 45 นาที
** ภาคปฏิบัติระยะสุดท้าย (การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและผ่อนคลาย) 20 นาที

ค่าบริการ ต่อครั้ง 1,500.-


บ. คาลตัน (ประเทศไทย) จำกัด
บ. ปูนซีเมนไทย จำกัด
บ. สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด
กระทรวงการคลัง
รพ. ปากท่อ
บ. Dtac
รพ. ศรีวิชัย
บ. เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด
รร. โอเรียนเต็ล
บ. ปตท.


 


ITF SILOMPALACE 17 Fl.
ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500

E-mail : bangkok2ying@gmail.com

Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com

เรียนเป็น
ครูโยคะ
BANGKOK
YOGA
Workshop
ดีดี
แนะนำ
การเป็น
ครูโยคะ