ทำเนียบ ครูโยคะ
โรงเรียน บางกอกโยคะ


เพชรารัตน์
เจริญมิตร
(ครูหญิง)
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงเรียนบางกอกโยคะ

อ.เอกอุไรรักษ์
บุญธนาศิลาโรจน์

(ครูเอก)
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางกอกโยคะ

Master Mohit ทัศนวรรณ
(ครูทัศ)
ดวงกร
(ครูแอ๊บ)
วริยา
(ครูแคลร์)
สุเนตรา
(ครูตุ๊กตา)
สุขุม
(ครูสุขุม)
ธงไชย
(ครูเบิร์ด)
พีรณัฐ
(ครูเบส)

ทำเนียบ ครูโยคะ
ที่จบจากโรงเรียน บางกอกโยคะ

ครูโยคะที่จบการศึกษา ปี 2006 - 2015
ครูโยคะที่จบการศึกษา ปี 2016Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com