หลักสูตรครูโยคะ ปี 2564 / 2021
เปิดรับสมัครแล้ว!!!

โทร. 02-6344200, 081-8268147, 099-2139998


หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (ภาษาไทย)
รุ่นวันจันทร์ - อังคาร เริ่ม 18 มกราคม 2564
รุ่นวันอาทิตย์ เริ่ม 21 มีนาคม 2564
รุ่นวันเสาร์ เริ่ม 19 มิถุนายน 2564

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (2 ภาษา)
รุ่นวันอาทิตย์ เริ่ม 2 พฤษภาคม 2564


เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย

ได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจากสองสถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากลโลก YogaAlliance USA.
และกระทรวงศึกษาธิการ

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ
เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะ ทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพ

"ชม VDO รายละเอียดการเรียน"


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com