โยคะ เพื่อสุขภาพ
โปรฯ สำหรับสมาชิกใหม่
สมัคร 3 เดือน จ่าย 2 เดือน

ฝึก โยคะ เพื่อสร้างสมดุลกาย - จิต
- ในบรรยากาศส่วนตัว อบอุ่นเป็นกันเอง สะอาด
- สะดวกสบายพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่นเครื่องดื่มสุขภาพ
- ล็อคเกอร์เก็บสัมภาระ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ที่จอดรถสะดวกสบาย
ภาพบรรยากาศสถานที่ฝึกโยคะ
บรรยากาศ / สถานที่เรียน
รับรองท่านด้วยมุมเครื่องดื่มสุขภาพ
มุมพักผ่อน ล๊อคเกอร์เก็บสัมภาระ
บรรยากาศการเรียน - การสอน
เทคนิคการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
การปรับปรุงท่วงท่าโดยครูผู้ชำนาญดูแลอย่างใกล้ชิด
ท่าโยคะและการพัฒนาอย่างถูกต้อง
เพื่อจิตสดใส กายสมดุล

Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com