เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย
ได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจากสองสถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากลโลก
YogaAlliance USA และกระทรวงศึกษาธิการ


การันตีคุณภาพกว่า 17 ปี ผลิตครูผู้สอนโยคะ มาแล้วกว่า 3,000 คน
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตูดิโอโยคะกว่า 400 แห่งทั่วเมืองไทย

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ
เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะ ทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพ

ใครที่คิดจะก้าวเข้ามาเป็นครูโยคะโปรดฟังทางนี้ มีผู้คนจำนวนมากที่ฝึก
โยคะ และมุ่งหวังอยากมีสุขภาพกายใจ ที่สมดุลด้วยความตั้งใจด้วยความรัก
และ ศรัทธา จนนำไปสู่ความคิด ที่จะเปลี่ยนจากผู้ฝึกเป็นครูสอนโยคะ
เพื่อสร้างอาชีพและความสำเร็จในเส้นทางสายครูโยคะ โดยผู้ที่ต้องการ
ก้าวสู่ เส้นทางสายครูโยคะอย่าง สุขกาย สมดุลใจนั้น ต้องตระหนักในปัจจัย
หลายประการดังนี้

1) เตรียมตัว
คือ เตรียมความพร้อมด้านร่างกายโดยต้องฝึกฝนท่าอาสนะอย่างสม่ำเสมอ
อย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป เพื่อสร้างความแข็งแรงสมดุลร่างกาย ลมหายใจ
สร้างการเรียนรู้และเข้าใจในอาสนะแต่ละท่า สร้างความเข้าใจกับตัวเอง
สามารถบอกตัวเองได้ว่า รัก ศรัทธา มีความพร้อมทั้งกายใจและอยากทุ่มเท
ที่จะทำใน สิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จด้วยเจตจำนงค์ที่แน่วแน่

2) เตรียมใจ
การเป็นครูคือผู้สอน ผู้ถ่ายทอดวิชา ซึ่งมีความแตกต่างกับการเป็นผุ้เรียน
หรือผู้ฝึกในคลาส ดังนั้นจึงมีการเรียนรู้อย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติ ในประสบการณ์ที่แปลกใหม่ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ และขั้นตอน
ในการฝึกสอนหน้าชั้นเรียน รวมถึงการทดสอบวัดผล ฝึกงานอย่างทุ่มเท
และใช้เวลา ครั้งแล้วครั้งเล่า จนเกิดทักษะความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เพื่อเป็นมืออาชีพ ซึ่งถ้าขาด เป้าหมายที่ชัดเจนขาดความเพียรพยายาม
หลายคนอาจท้อและถอดใจ

3) เตรียมข้อมูล
คือ เลือกสถาบัน โรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยสถานที่นั้นต้องเป็นที่น่าเชื่อถือ
และยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการโยคะ รวมถึงได้รับการรับรองจาก
สถาบันที่เป็นมาตรฐานสากล หรือ สถาบันการศึกษา เช่น
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ Yoga Alliance (USA) คุณสมบัติและ แนวทาง
ของครูผู้สอน ตารางเรียน ระยะเวลาการเรียน ตำแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่เรียน การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ

4) เตรียมความพร้อมเรื่องเวลา
ในหลักสูตรครูสอนโยคะ ระยะเวลาในการเรียนส่วนใหญ่ 5 – 8 เดือนและ
เรียนเต็มวัน ดังนั้นต้องเคลียร์ตัวเองเรื่องเวลา จัดตารางเวลาให้ดี
เพื่อไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนให้จบครบตามหลักสูตร

5) เตรียมความพร้อมเรื่องการเงิน
เพราะสถาบันสอนหลักสูตรครูโยคะส่วนใหญ่จะมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นถึง
หลักแสน จึงจำเป็นต้องเลือกสถาบันที่ดี และที่เหมาะสมกับสถานภาพ
ทางการเงินของตัวเองด้วย

6) เตรียมจินตนาการ
มโนคติว่าเมื่อจบแล้วเราจะบริหารจัดการตัวเองอย่างไรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
ในวงการโยคะ มีงาน มีการดำเนินธุรกิจโยคะอย่างงดงาม ส่วนใหญ่แล้ว
ผู้ที่จะก้าวเป็นครูสอนโยคะย่อมมีความมุ่งหวังการเติมเต็มความรู้ ความสุข
และอาชีพการสอน ดังนั้นจงมีเป้าหมายที่แน่วแน่ ไม่ย่อท้อ และพัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอเพื่อการเป็นครูโยคะที่ประสบความสำเร็จ ทางเลือกสู่
การเป็นครูโยคะมืออาชีพ
ITF SILOMPALACE 17 Fl.
ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500

E-mail : bangkok2ying@gmail.com

Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com

เรียนเป็น
ครูโยคะ
BANGKOK
YOGA
Workshop
ดีดี
แนะนำ
การเป็น
ครูโยคะ