เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย

ได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจากสองสถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากลโลก YogaAlliance USA.
และกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรครูโยคะ ปี 2561
เปิดรับสมัครแล้ว!!!


โทร. 02-6344200, 081-8268147, 099-2139998


หลักสูตรครูโยคะนานาชาติสองภาษา 200 ชั่วโมง
(ไทย-อังกฤษ) มาตรฐานสากล
รับรองหลักสูตรจากสถาบันโยคะนานาชาติ YogaAlliance USA
และกระทรวงศึกษาธิการ
บางกอกโยคะ หลักสูครครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูครครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูครครูโยคะ
ติดอาวุธทางภาษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอน โยคะ
นี่คือคำตอบ "Bilingual Teacher Training"
สอน โยคะ สองภาษา อังกฤษ -ไทย
โดยอาจารย์ที่จบจาก สถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ
ได้รับการรับรองจาก Yoga Alliance (RYT)
เมื่อเรียนจบ ท่านสามารถสอนโยคะให้กับชาวต่างชาติได้
ราคา 55,000 บาท

หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูครครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูครครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูครครูโยคะ


หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง

หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง 300 ชั่วโมง

Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com