อ. กนกมาศ สุดสายเนตร(ครูเบญ)

ส่วนสูง 160 ซ.ม. น้ำหนัก 48 ก.ก

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสาขาบัญชี
- Sport Performance
- Dayanada  Ashram  Richykesh  india

ประวัติการสอน
- ครูสอน แอโรบิค
- ครูสอน วารีบำบัด
- ครูสอน แดนส์
-  ครูสอน พิราทิส

 

Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com