จิตรลดา บุพพัณหกุล (ครูเอ๋)


โยคะ
ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ให้บุคลิกภาพ ให้สมาธิดีขึ้น

โรงเรียนบางกอกโยคะ
ให้ความรัก ความอบอุ่น สังคมที่น่ารัก


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com