ธัญภา ตติยบุญสูง (ครูอ้อ)


โยคะ
ทำให้จิตใจสงบขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว
มีสมาธิมากขึ้น ใจเย็นลง มีสุขภาพแข็งแรง

โรงเรียนบางกอกโยคะ
ให้ความรู้อย่างเจาะลึก ให้ความเป็นกันเอง
เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com