ชลิดา หอโสภณพงษ์ (ครูแดง)

ส่วนสูง 153 ซ.ม. น้ำหนัก 56 ก.ก


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com