อรเฉิด รังสิกุล (ครูเจี๊ยบ)

ส่วนสูง 155 ซ.ม. น้ำหนัก 48 ก.ก

โยคะ
ให้ความสมดุลย์แก่สุขภาพกายและใจ ให้สุขภาพแข็งแรงให้สมาธิดีขึ้น

โรงเรียนบางกอกโยคะ
ให้ความรู้ความสามารถของการเป็น ครูโยคะ อย่างเต็มรูปแบบ
และสมบูรณ์แบบ โรงเรียนเป็นผู้ให้เกิน 100
ต่างจากสถาบันอื่นๆมาก ให้ความเป็นกันเอง สนใจเอาใจใส่ดูแล
ให้กำลังใจ และให้เกียรติต่อศิษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com