ธิดารัตน์ บุญใบ (ครูกุ้ง)

ส่วนสูง 157 ซ.ม. น้ำหนัก 44 ก.ก

โยคะ
ให้จิตที่ผ่องใสและความเป็นผู้ให้มากขึ้น

โรงเรียนบางกอกโยคะ
ให้ความอบอุ่น ให้กัลยาณมิตรที่ดี และให้อนาคตที่ชัดเจน


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com