จินดารัตน์ มงคลเจริญสุข (ครูเล็ก)

ส่วนสูง 163 ซ.ม. น้ำหนัก 52 ก.ก

โยคะ
ให้สุขภาพร่างกายและจิตใจ

โรงเรียนบางกอกโยคะ
ให้ความรู้และวิธีการถ่ายทอด ฝึกให้เรารู้จักการให้ คือการสอน โยคะ
ให้กับคนที่ไม่รู้ ให้รู้ ให้ได้ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ
และ มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้เรียนรู้สังคมชาว โยคะ


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com