วรามน ตั่งถาวรชัยกุล (ครูมน)

ส่วนสูง 152 ซ.ม. น้ำหนัก 37 ก.ก

โยคะ
ให้จิตใจสงบ ร่างกาย ยืดหยุ่นได้ดีขึ้น
ร่างกายสมดุล จิตใจสมดุล

โรงเรียนบางกอกโยคะ
ให้ความรู้ทั้งหมดทฤษฏีและปฏิบัติ
ให้ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com