สุนันทา วงษ์งามขำ (ครูนิว)

ส่วนสูง 168 ซ.ม. น้ำหนัก 56 ก.ก

โยคะ
ให้สมาธิ สุขภาพ มิตรภาพ ให้ความรู้ถึงความสำคัญที่สุดของชีวิต
"คือลมหายใจ"

โรงเรียนบางกอกโยคะ
ให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมสถาบัน
ให้ความรู้จักความแตกต่าง ทางความคิด ยอมรับความแตกต่างนั้นๆ
ทำให้รู้จักการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com