ธัญดา เฉลยบุญ (ครูเปิ้ล)

ส่วนสูง 162 ซ.ม. น้ำหนัก 53 ก.ก

โยคะ
ให้เรื่องความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ

โรงเรียนบางกอกโยคะ
ให้ความรู้ ความรัก กัลยาณมิตร


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com