นันท์นภัส ยอดต่อ (ครูซินดี้)

ส่วนสูง 167 ซ.ม. น้ำหนัก 50 ก.ก

โยคะ
ชอบและศัทธราใน โยคะ

โรงเรียนบางกอกโยคะ
ให้ความรู้กว้างขวางให้หลักคิดในการเป็น ครูโยคะ ที่มีคุณค่า


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com