บริการจัดหาครูสอน โยคะ นอกสถานที่
รับสอนทุกที่ทั่วราชอาณาจักร

เรา คือ สถาบันที่มีครูสอน โยคะ คุณภาพมากที่สุดในเมืองไทย

การฝึก โยคะ เพื่อสุขภาพกาย - จิต
เหมาะสำหรับ หน่วยงาน บริษัทห้างร้าน ที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพ บุคคลากรและลูกค้า ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความก้าวไกล และมั่นคงให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วย
เป็นการนำมาซึ่งการลดอัตราการขาด ลา มาสาย
2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยใช้กิจกรรมออกกำลังกาย
ยามว่างเป็นสื่อนำ ทำให้ได้ความสัมพันธ์อันดีและการประสานการทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเผยแพร่ขยายผลกิจกรรม เพื่อสุขภาพที่ได้ปฏิบัติในครั้งนี้บอกต่อไปยัง
ผู้ใกล้ชิดซึ่งขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์กร
4.เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดขึ้นเพื่อคืนกำไรแก่ลูกค้า ส่งผลดีในการเชื่อมสัมพันธ์
และสร้างโอกาสในธุรกิจ

แนวประเด็นการฝึกในคลาสโยคะ ( 1.30 ชั่วโมง)
ภาคทฤษฎี (โรคภัยควรรู้) 5 นาที
ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติเริ่มต้น (วอร์มอัพ) 20 นาที
ภาคปฏิบัติระยะกลาง (ท่าอาสนะต่าง ๆ ) 45 นาที
ภาคปฏิบัติระยะสุดท้าย (การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและผ่อนคลาย) 20 นาที

ค่าบริการ
ต่อครั้ง
1,500.-

เรา คือ โรงเรียนผู้ผลิต ครูโยคะ ที่สมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทย
( ดูรูปครูผู้สอนได้ในทำเนียบครูโยคะ )

บ. คาลตัน (ประเทศไทย) จำกัด
บ. ปูนซีเมนไทย จำกัด
บ. สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด
กระทรวงการคลัง
รพ. ปากท่อ
บ. Dtac
รพ. ศรีวิชัย
บ. เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด
รร. โอเรียนเต็ล
บ. ปตท.
บ. วีแพค
บ. พานาโซนิค

บ. JBE จำกัด
บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 
บ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
บ.ผลธัญญ จำกัด มหาชน
 
บ.ทอล์คไทม์มีเดีย จำกัด
บ.ทองการ์เด้น จำกัด
HP
 
บ.ดูรากรีต จำกัด
บ. ปตท.
บ.ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
บ.หลักทรัพย์เอเชียพลัส
จำกัด มหาชน
บ.โอเรียลเต็ล คอปเปอร์ จำกัด
ธ.ออมสิน
บ.ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
ABB
DTAC
บ.พานาโซนิค
PHILIP MORRIS
บ. เจวีเค จำกัด
บ.สยามมอร์ดิฟรายด์ จำกัด
บ.แม่น้ำมิทอลซับพลาย จำกัด
บ.เน็ตแอป จำกัดBangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com